Regulamin serwisu i polityka prywatności

Poniżej znajdziesz zasady na jakich funkcjonuje nasz serwis i na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1. Korzystanie z serwisu papaya.rocks

1. Administratorem Serwisu oraz administratorem przekazanych nam danych osobowych jest Papaya Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 113-25-90-223, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN, zwana dalej Administratorem.

Możesz skontaktować się z Administratorem, w tym również w celu złożenia reklamacji, pisząc na adres: office@papaya-films.com. Rozpatrywanie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie e-mailowej.

2. Niniejszy regulamin i polityka prywatności (dalej zwane Regulaminem) określają zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu Papaya.rocks, czyli witryny internetowej znajdującej się pod tym adresem i jej podstron (dalej Serwis), przez osoby, które odwiedzają Serwis (Użytkownik). Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik może korzystać z Serwisu poprzez przeglądanie jego treści, rejestrację własnego konta użytkownika i korzystanie z jego funkcji, a także wpisywanie w Serwisie własnych treści (np. komentarzy) w przeznaczonych do tego miejscach. Poprawne korzystanie z Serwisu jest możliwe przy użyciu urządzenia elektronicznego umożliwiającego przeglądanie stron internetowych i wyposażonego w zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarkę internetową. Dostęp do niektórych treści może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek przeglądarki, np. Java lub Silverlight, lub od posiadania konta w Serwisie albo w innej usłudze (np. Facebook).

4. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i tym samym z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem. Gdy Użytkownik zakończy korzystanie z Serwisu, umowa rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia stron Serwisu. Jeśli Użytkownik zarejestrował konto w Serwisie, umowa zostanie rozwiązana z chwilą jego usunięcia.

5. O ile nie zastrzeżono inaczej, treści wyświetlające się w Serwisie (teksty, grafiki, filmy, dźwięki i inne materiały multimedialne) są własnością Administratora lub ich twórców, a kopiowanie i rozpowszechnianie ich poza Serwisem bez uzyskania zgody jest niedozwolone.

6. Użytkownik publikując publicznie treści w Serwisie oświadcza, że posiada do tego wszelkie wymagane prawa, i jednocześnie udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z nich w ramach Serwisu i jego promocji.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich przez Użytkowników. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, Administrator usunie takie treści, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób, który narusza Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub który nie jest zgodny z powszechnie obowiązującymi w społeczeństwie wartościami i normami, którymi Administrator się kieruje. Administrator może usunąć treści Użytkownika, które naruszają te zasady, jak również zablokować dostęp do Serwisu Użytkownikowi, który narusza je swoim zachowaniem.

2. Dane osobowe

1. Jakie dane zbieramy i jaki jest cel ich przetwarzania?

Zbieramy przede wszystkim dane, które zostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie. Te dane wykorzystamy, aby lepiej dopasować nasze usługi oraz przekazywane treści pod Twoje upodobania oraz do analizy ruchu w Serwisie. Więcej o plikach cookie i profilowaniu dowiesz się  w §3 poniżej.

Dodatkowo możemy zbierać Twoje inne dane, które nam sam podałeś rejestrując się w Serwisie, korzystając z funkcji publikowania dodawanych samodzielnie treści lub subskrybując newsletter (np. imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, fotografie, linki do kont na innych portalach, opis Użytkownika albo komentarz pod artykułem). Takie dane przetwarzane będą wyłącznie w celu w jakim zostały nam podane (np. rejestracja konta, publikacja treści, subskrypcja do newsletteru). Podając nam dane poprzez dostępne w Serwisie funkcje publikowania dodawanych samodzielnie treści zgadzasz się na ich publiczne rozpowszechnianie.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach konieczne do realizacji celów określonych powyżej.

2. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

W zależności od przypadku, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:

  • Twoja wyraźna zgoda (np. zgoda na profilowanie, rejestracja konta w Serwisie, subskrypcja Newsletteru lub zgoda wyrażona w e-mailu);
  • realizacja wzajemnego stosunku prawnego, na potrzeby którego udostępniłeś nam swoje dane, takiego jak rejestracja konta w Serwisie;
  • prawnie uzasadniony interes Administratora (np. przetwarzanie adresu IP, pomiary statystyczne).

Jeżeli uzyskamy Twoje dane na innej podstawie, poinformujemy Cię o tym w celu ustalenia dalszych kroków.

3. Czy Twoje dane będą przetwarzane automatycznie?

Jeśli wyrazisz zgodę na to zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegały profilowaniu, aby umożliwić nam lepsze dopasowanie naszych usług oraz przekazywanych treści (również reklamowych) pod Twoje upodobania. Jeżeli nie wyrazisz takiej zgody, nie będziemy mogli dopasowywać naszych treści dla Ciebie.

4. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Dane otrzymane na potrzeby Newsletteru będą przechowywane do czasu, aż wypiszesz się z subskrypcji Newsletteru lub do czasu naszej rezygnacji z wysyłki Newsletterów. Dane związane z naszym wzajemnym stosunkiem prawnym będą przetwarzane przez okres potrzebny w związku z jego realizacją i rozliczeniem, na przykład do momentu usunięcia konta w Serwisie lub plików cookies Serwisu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych będą przetwarzane do ustania takiego interesu.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Administrator może powierzyć Twoje dane swoim podwykonawcom zajmującym się świadczeniem usług wspierających działanie Serwisu, w tym m.in. MailChimp, Facebook, Google Analytics, jak również swoim pracownikom (np. w celu kontynuowania korespondencji e-mailowej, którą nawiązaliśmy). Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

6. Jakie masz prawa?

Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

1. Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Serwisu i lepiej dostosować do Użytkownika publikowane przez nas treści, czasami umieszczamy na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość witryn internetowych. Pliki cookie służące do profilowania i śledzenia Użytkownika będą funkcjonowały pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, zgodnie z postanowieniami wskazanymi w §2.

2. Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

3. Jak używamy plików cookie?

Korzystamy z plików cookies w celu zapamiętania kolejności działań i identyfikacji każdego użytkownika na witrynie i badania zachowań internauty przeglądającego stronę internetową. Są to tzw. sesyjne pliki cookies, które pozostają na komputerze internauty tylko na czas jednej wizyty, oraz permanentne pliki cookies, pozostające przez dłuższy okres. Cookies generowane są przez Administratora oraz przez podmioty trzecie, w szczególności portal Facebook w ramach wykorzystywanego narzędzia tzw. piksela Facebooka; informacje zawarte w plikach cookies odpowiednio kontrolują Administrator lub podmioty trzecie. Zgoda na korzystanie z plików cookies może zostać wycofana poprzez ich samodzielne usunięcie.

4. Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org.  Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

5. Piksel Facebooka

Na naszej stronie internetowej jest używany tak zwany piksel Facebooka firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com („Facebook”).

Piksel Facebooka to fragment kodu zaimplementowany na naszej stronie internetowej. Jego celem jest rejestrowanie konwersji (tj. wskazywanie, których urządzeń użytkownik użył, aby wykonać działanie) w celu utworzenia grupy tak zwanych „podobnych odbiorców” (tj. dotarcie z reklamami do użytkowników o cechach podobnych do innych klientów), a także w celu tworzenia wyczerpujących statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową i wyrażasz zgodę na profilowanie, piksel Facebooka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Serwer Facebooka zostaje wówczas powiadomiony o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej, a następnie Facebook przypisuje te informacje do Twojego osobistego profilu na Facebooku.

Więcej informacji o zbieraniu Twoich danych osobowych przez Facebooka, a także o Twoich prawach i możliwościach możesz znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/. Możesz wyłączyć tę funkcję, korzystając z instrukcji na stronie:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.