Newsy |

193 kraje zrzeszone w UNESCO podpisały rezolucję dotyczącą etyki i rozwoju sztucznej inteligencji 26.11.2021

kadr z filmu „Hugo i jego wynalazek" / reż. Martin Scorsese

W postanowieniu podkreślono, że podmioty działające w sferze AI powinny wykorzystywać metody efektywne pod kątem wykorzystania danych, zasobów oraz energii. 

– Świat potrzebuje zasad dotyczących sztucznej inteligencji, żeby ta przyniosła korzyści ludzkości. Zalecenia w sprawie jej etyki stanowią ważne informacje w tym zakresie. Ustanawiają pierwsze globalne ramy normatywne, jednocześnie nakładając na państwa odpowiedzialność za stosowanie ich na swoim poziomie. Będziemy wspierać wszystkich członków organizacji w ich wdrażaniu, prosząc jednocześnie o regularne raportowanie postępów i praktyk – mówi w oficjalnym oświadczeniu Audrey Azoulay, dyrektorka UNESCO. Dziś do prowadzonej przez nią odnogi ONZ należą 193 kraje, w tym Polska. 

Eksperci zauważają, że sztuczna inteligencja staje się coraz powszechniejsza i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Częściej niż kiedykolwiek sięgają po nią również rządy, posiłkując się nią w modelowaniu zjawisk społecznych oraz walce z globalnymi problemami pokroju kryzysu klimatycznego, nierówności ekonomicznych albo głodu na świecie. Jednocześnie jej rozwój niesie za sobą bezprecedensowe, nieznane dotąd wyzwania, którym trzeba sprostać. – Widzimy zwiększone uprzedzenia ze względu na płeć i pochodzenie etniczne, znaczące zagrożenia dla prywatności, rozwój masowej inwigilacji oraz zawierzanie AI spraw związanych z prawem. Do tej pory nie istniały żadne uniwersalne standardy, które rozstrzygałyby te kwestie – przeczytamy w oficjalnym oświadczeniu. 

Grono kognitywistów, informatyków i socjologów zawarło w tekście przewodnik mający zapewnić, że transformacje cyfrowe nie wchodzą w kolizję z prawami człowieka. Przyczyniają się tym samym do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, poruszając kwestie dotyczące przejrzystości, rozliczalności i prywatności. Szczególną uwagę zwrócono na to, jak łączą się z edukacją, pracą, kulturą, opieką zdrowotną i gospodarką. – Wiążące decyzje mające wpływ na miliony ludzi powinny być sprawiedliwe, przejrzyste i zaskarżalne. Nowe technologie nie powinny pogłębiać problemów współczesnego świata, tylko stawiać im czoło – przekonuje Gabriela Ramos, zastępczyni dyrektora generalnego UNESCO ds. nauk społecznych i humanistycznych. 

Z całą treścią rezolucji można zapoznać się TU

/ @papaya.rocks

zobacz także

zobacz playlisty