Newsy

Regulamin konkursu Malcolm XD29.05.2019

 

Postanowienia ogólne 

 1. Ten regulamin (dalej Regulamin) opisuje, w jaki sposób i na jakich zasadach można wziąć udział w konkursie #PapayaRocks (dalej Konkurs). 
 2. Konkurs będzie prowadzony na Instagramie, na profilu pod adresem https://www.instagram.com/papaya.rocks/.
 3. Konkurs trwa od 29 maja 2019 r. (od momentu publikacji posta konkursowego) do 1 czerwca 2019 r. (do godziny 23:59).
 4. Konkurs organizujemy my, Papaya Films Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 113-25-90-223, REGON 140386710, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN (dalej w skrócie my lub Papaya Films). Prowadzimy Konkurs i wyłaniamy zwycięzców.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do nas, a nie do Instagrama. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

Uczestnicy konkursu 

 1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto (dalej Ty lub Uczestnik): 
 2. mieszka w Polsce, 
 3. ma 18 lat i może samodzielnie zawierać umowy, lub co najmniej 13 lat, może zawierać umowy za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych i posiada taką zgodę na udział w Konkursie,
 4. nie jest w żaden sposób (osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, np. nie jest naszym pracownikiem lub stałym współpracownikiem) powiązany z Papaya Films, 
 5. wykona Zadanie Konkursowe. 
 6. Niespełnienie powyższych warunków powoduje wykluczenie z Konkursu. Jeśli dowiemy się o tym później, nawet po dniu doręczenia nagrody konkursowej, możemy dochodzić jej zwrotu.

Zadanie konkursowe i nagrody 

 1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na profilu @papaya.rocks na Instagramie samodzielnie napisanego komentarza pod postem konkursowym, prezentującego Twoją odpowiedź na pytanie „Kim jest Malcolm XD?”.
 2. Wybierzemy pięć najciekawszych naszym zdaniem odpowiedzi i nagrodzimy każdego z ich autorów książką „Emigracja” autora Malcolma XD. Jeśli wygrasz, zostaniesz powiadomiony o swojej wygranej do 5 czerwca 2019 r. w prywatnej wiadomości na Instagramie. Nie musimy uzasadniać swojego wyboru.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do 15 czerwca 2019 r. prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom do 25 czerwca 2019 r. na nasz koszt.
 4. Wykonanie przez Ciebie Zadania Konkursowego w sposób opisany w Regulaminie rozumiemy jako akceptację Regulaminu przez Ciebie, a jeśli nie masz 18 lat – przez Twojego przedstawiciela ustawowego. Nie musisz do tego celu składać dodatkowych oświadczeń. Jednocześnie rozumiemy przez to, że:
 5. Zadanie Konkursowe to Twój utwór,
 6. dysponujesz wszelkimi prawami do składanej pracy i do tej pory nie przekazywałeś ich nikomu,
 7. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 
 8. niezgodnych z Regulaminem lub regulaminem Instagrama, 
 9. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 
 10. naruszających prawa, zwłaszcza prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
 11. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Papaya.Rocks.

Postanowienia końcowe 

 1. Jesteśmy administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu. Informacje o tym, w jaki sposób je przetwarzamy, znajdziesz tutaj: https://papaya.rocks/pl/privacy-policy
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu, a także pytania, komentarze lub skargi mogą być składane na nasz adres e-mail: redakcja@papaya.rocks.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu Papaya.Rocks w dziale notatki oraz w naszej siedzibie w Warszawie.

Mamy prawo do zmiany Regulaminu, przy czym takie zmiany nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

 

000 Reakcji

zobacz także

zobacz playlisty