Newsy |

Wskazano europejskie kraje z najczystszą wodą do kąpania. Polska daleko w tyle 07.06.2022

Julius Silver / Wikipedia

Europejska Agencja Środowiska podkreśliła jednocześnie, że 85% badanych miejsc cechuje się „znakomitymi warunkami” do pływania.

Dokąd udać się tym razem na zagraniczne wakacje? Osobom niepotrafiącym podjąć jednoznacznej decyzji z pomocą może przyjść tegoroczne, opublikowane przed kilkoma dniami zestawienie Bathing Water Report. Europejska Agencja Środowiska rokrocznie bada w nim stan wód w ponad 22 tysiącach kąpielisk – zarówno tych śródlądowych (np. jezior albo zalewów), jak i w morzach oraz oceanach. Ich jedyną wspólną cechą jest położenie na terenie Unii Europejskiej, Albanii oraz Szwajcarii. Wyniki raportu pomagają ustalić długofalowe plany oczyszczania poszczególnych akwenów i wskazać, czy implementowane do tej pory rozwiązania zdały egzamin. 


Autorzy podsumowania podchodzą do zachodzących zmian z dużym optymizmem. – W ciągu ostatnich dziesięcioleci jakość wody w europejskich kąpieliskach uległa znaczącej poprawie. Systematyczne monitorowanie i zarządzanie wprowadzone na mocy dyrektywy z 2006 roku, duże inwestycje w oczyszczalnie ścieków komunalnych, a także usprawnienie sieci kanalizacyjnych doprowadziły do drastycznego zmniejszenia ilości zanieczyszczeń. Dzięki tym ciągłym wysiłkom można kąpać się w zurbanizowanych i niegdyś skażonych wodach powierzchniowych – przeczytamy w dokumencie. 

Metodologia ubiegłorocznego badania opierała się na pobraniu co najmniej pięciu próbek wody z danego stanowiska w określonych odstępach czasu. Następnie laboratoryjnie oceniano, czy nie występują w niej bakterie wskazujące na zanieczyszczenia pochodzące z naturalnych (np. odchody zwierząt) lub antropogenicznych (np. ścieki przemysłowe) źródeł. Wynik analizy należało uplasować w czterostopniowej skali. Warunki konkretnego stanowiska określano jako „znakomite”, „dobre”, „dostateczne” albo „złe”. 

Znakomitą jakość wód odnotowano w 85% z ponad 22 tysięcy kąpielisk rozsianych po całym kontynencie, co stanowi poprawę względem ubiegłego roku. W przybrzeżnych strefach wskaźnik ten był o 3 punkty procentowe wyższy. Jednocześnie do 1,5% zmniejszyła się liczba tych miejsc, w których pływanie jest wyraźnie niewskazane. Wśród krajów z najczystszą wodą, których pierwszą dziesiątkę prezentujemy poniżej, przodują Austria (położone się tam jezioro Hallstatt znajduje się na zdjęciu głównym), Malta oraz Grecja. Stawkę zamykają za to Włochy, Słowacja i... Polska z najniższym odsetkiem 44,5% stanowisk ze znakomitymi warunkami. Pozycję tę częściowo uzasadnia jednak brak możliwości pobrania próbki z niektórych kąpielisk. 


Kraje Unii Europejskiej z najczystszymi wodami – Bathing Water Report 2021 

Uwaga: liczba w nawiasie oznacza odsetek wód w danym kraju, których jakość określono jako „znakomitą”. 

1. Austria (97,7%)

2. Malta (96,6%)

3. Grecja (95,8%)

4. Chorwacja (95,7%)

5. Cypr (93,3%)

6. Dania (91,9%)

7. Niemcy (90,4%)

8. Bułgaria (89,8%)

9. Litwa (89,2%)

10. Portugalia (88,5%)

000 Reakcji
/ @papaya.rocks

zobacz także

zobacz playlisty