PZU

Nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać tej marki. PZU troszczy się nie tylko o poprawę bezpieczeństwa, ale też angażuje się w działalność społeczną i wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia.

pzu.pl

PZU

#NowePZU - To jest życie!

Tworzenie przyszłości jest w rękach każdego z nas.

Młodość to przede wszystkim teraźniejszość, skupienie się na tu i teraz, cieszenie się chwilą. Ale młodość to też marzenia, a marzenia to głównie przyszłość. Choć lubimy marzyć i planować, to często zdarza się, że myślenie o przyszłości jest dla nas źródłem niepewności i braku poczucia bezpieczeństwa.

W dna PZU jest wspieranie naszych klientów w niepewnych sytuacjach jutra, kiedy przyszłość staje pod znakiem zapytania. W PZU zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i śmiałość działania pomimo niepewności jaką niesie przyszłość.

Przyszłość nie musi oznaczać zdania się na ślepy los, ale może być świadomie zaplanowanym kolejnym etapem naszego życia.

Pewnych wydarzeń do końca nie da się przewidzieć, ale można się na nie przygotować. A w razie potrzeby możesz polegać na PZU.

Dobrze mieć partnera, na którym można polegać.

Wspieramy młode talenty. Spoty przygotowane dla PZU przez młodych reżyserów w ramach konkursu Papaya Young Directors.

PYD 2018 NAGRODA SPECJALNA MAKonLine UBEZPIECZENIA Paweł Powolny & Filip Madej "PZU - Możesz na nas polegać"
PYD 2018 NAGRODA SPECJALNA ATM SYSTEM Patrycja Polkowska "PZU - Sleepers"

7 artykułów